Waarom managers anders denken over werkcultuur dan medewerkers

Waarom managers anders denken over werkcultuur dan medewerkers

Uit door Online Talent Manager gehouden onderzoek blijkt dat managers en medewerkers een andere opvatting hebben over de gewenste werkcultuur.

Managers geven de voorkeur aan een resultaatgerichte en hiërarchische cultuur. Hierin staat het behalen van doelstellingen centraal in de bekende hark met verschillen in positie tussen leiding en volgers. Medewerkers geven heel duidelijk de voorkeur aan een mensgerichte cultuur, waar persoonlijke aandacht is voor elkaar en de leidinggevende de rol van mentor vervult.

Hoe is dit te verklaren?

Managers hebben andere waarden dan medewerkers: zijn competitiever, willen invloed uitoefenen, zijn autonomer en meer prestatiegemotiveerd. Medewerkers laten een ander waardenprofiel zien: zij zoeken een collegiale werksfeer, financiële zekerheid, balans tussen werk en privé en de steun van een leidinggevende als coach. Daarnaast zijn persoonlijkheidstrekken verschillend tussen beide groepen. Ik haal er enkele uit: managers zijn dominanter, nemen meer risico’s, hebben meer zelfvertrouwen, energie en zijn meer gericht op presteren. Medewerkers zijn gedisciplineerder, hebben meer vertrouwen in anderen, zijn empatischer en teamgerichter.

Daarnaast zijn verschillen te verklaren vanuit de rol en opdrachten van bovenaf die managers krijgen. Zij worden verantwoordelijk gehouden voor het realiseren van doelstellingen. Dit leidt – en ik scherp het even aan – tot een kloof tussen leiding en medewerkers. Vaak is dit ook de reden waarom medewerkers hun organisatie en in feite hun manager verlaten. Wat kun je hier als manager aan doen? Welke organisaties kunnen als voorbeeld dienen, omdat zij deze kloof verkleind hebben is of zelfs helemaal gedicht hebben?

Ik nodig managers, medewerkers en HR uit om hierop te reageren. Of neem dan contact met mij op via telefoon of e-mail.

Bert Goos

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Previous

De Stress Ervarings Tool – “burnout, beter tijdig signaleren dan laat repareren”

You are here

Waarom managers anders denken over werkcultuur dan medewerkers