Online talent manager

Als  assessment psycholoog wil je een gevalideerd instrument gebruiken dat je adviezen wetenschappelijk ondersteunt.

In jouw rol is het van belang om met valide en betrouwbare resultaten talenten te onderbouwen en langdurige relaties op te bouwen met je opdrachtgevers.

de meerwaarde van de psycholoog

Geef je opdrachtgever meer zekerheid bij het werven, selecteren en ontwikkelen van medewerkers

 Als assessment psycholoog wil je je opdrachtgever en zijn kandidaten een goed onderbouwd advies geven, wat je wilt onderstrepen met wetenschappelijk gevalideerde assessments. Door gebruik te maken van de assessments van Online Talent Manager kun je een valide antwoord geven op vragen als “Is deze sollicitant geschikt om de rol van beleidsmedewerker te vervullen binnen dit bedrijf?” en “Heeft deze kandidaat leidinggevende kwaliteiten?” en deze antwoorden professioneel onderbouwen. 

 

Met Online Talent Manager weet je als psycholoog zeker

Dat je betrouwbare en gevalideerde instrumenten gebruikt. De voordelen: 

Met Online Talent Manager kun je als psycholoog toegevoegde waarde bieden en  zo langdurige relaties opbouwen met opdrachtgevers.

Door het concurrerende waardenmodel en de positief geformuleerde rapportages creëer je een gemeenschappelijk taal om gemakkelijker met het management, HR en kandidaten in gesprek te gaan. Zo word je met ons instrumentarium een vertrouwd adviseur.

Met Online Talent Manager krijg je inzicht in

Talentprofielen

Met het Octogram talentenprofiel breng je de rolvoorkeuren en talenten van je kandidaat in kaart. Je krijgt daarnaast ook tips voor zijn ontwikkeling.​

Denkniveau

Met de cognitieve capaciteitentesten breng je het werk- en denkniveau van je deelnemer in kaart. De tests zijn breed inzetbaar van VMBO- tot WO-niveau en meten verbale, figuratieve en numerieke intelligentie.

Competenties

Met de OP5 persoonlijkheidstest, de loopbaanwaardentest en het Octogram onderbouwen wij de ontwikkelbaarheid van bepaalde competenties bij jouw deelnemer.

Risicofactoren

De burn-out test laat zien welke persoonlijke eigenschappen en organisatorische factoren een rol spelen bij het ontstaan van stress en burn-out. Dit maakt de burn-out test belangrijk bij het voorkomen van ziekteverlof. ​

als assessment psycholoog betrouwbare en valide testinstrumenten gebruiken en zo waarde toevoegen aan je praktijk.

Benieuwd hoe Online Talent Manager jouw praktijk kan versterken?