Online talent manager

Online Talent Manager ontwikkelt nieuwe testen en gedragsvragenlijsten.
Op deze pagina tref je de nieuwe testen van dit moment aan.
Deze testen zijn in ontwikkeling en door het maken van de testen help je ons.
We nodigen je ook van harte uit om de test(s) of gedragsvragenlijsten te maken. 
Met plezier blijven leven, werken en ontwikkelen

Vragenlijst Succesvol tot én met Pensioen

Bepaal zelf wanneer, waarom en hoe je met pensioen gaat. Makkelijker gezegd dan gedaan; maar we willen allemaal toch graag fijn leven tot én na je pensioen?! Om meer zicht te krijgen op wensen, keuzemogelijkheden en psychologische aspecten ontwikkelt OTM samen met Emiel Egging van Succesvol tot én met Pensioen deze test. Met name de vraag hoe de pensioentijd vervullend in te richten komt daarin naar voren. Want in wezen is het een complexe vraag met existentiële dimensies waarbij de facto een tijdshorizon met gaandeweg afnemende vrijheidsgraden en toenemende beperkingen. 55 jaar of ouder? Vul dan deze vragenlijst gratis in! Je ontvangt na het invullen direct een rapportage. Aan deze rapportage kunnen nog geen conclusies worden verbonden omdat de vragenlijst in ontwikkeling is.
Integriteit is oprechtheid of ware intenties

De Integriteits vragenlijst

Integriteit wordt vaak gezien als een karaktereigenschap. Het slaat op een persoon die eerlijk, oprecht en betrouwbaar is. Iemand die bij zijn normen en waarden blijft, ook al probeert men hem of haar om te kopen. Je kunt vertrouwen op de woorden en de daden van een integer persoon. Het moreel kompas of de integriteit wordt een steeds belangrijker onderdeel van iemands persoonlijkheid. Dit was uiteraard al belangrijk, maar omdat er steeds minder sturing komt vanuit wet- en regelgeving is het moreel kompas van iemand des te belangrijker. Om dit aspect te onderzoeken ontwikkelen we de integriteitsvragenlijst. Binnenkort kun je deze vragenlijst ook gratis maken.
Ontwikkelen van nieuwe normgroep

WO normgroep voor de capaciteitentest Redactiesommen 

De test Redactiesommen meet rekenkundig denken en rekenvaardigheid in combinatie met analytisch en conceptueel denkvermogen. Deze capaciteitentest doet een beroep op het denken in en werken met cijfers en is tevens indicatief voor het algemeen denkniveau. Op dit moment bestaan de normgroepen voor (V)MBO en HBO. Nu willen we voor deze capaciteitentest ook een WO normgroep gaan samenstellen. Help hieraan mee door de test van 7 minuten in te vullen. Binnenkort beschikbaar.

Key features

Validiteit

Met validiteit bedoelen wetenschappers dat de testontwikkelaars aannemelijk moeten maken dat het kenmerk (het psychologische construct) dat de test tracht te meten ook daadwerkelijk wordt gemeten.

Open feedback

Geef je feedback aan ons door na het maken van de nieuwe test aan het einde van de test.

Geen tijdslimiet

De nieuw te ontwikkelen test hebben geen tijdslimiet. Dit geeft iedere deelnemer voldoende tijd om zijn keuzes te maken.

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van een test, of beter uitgedrukt de betrouwbaarheid van een schaal (= construct of psychologisch kenmerk) van een test, geeft aan of de verschillende onderdelen (items, vragen) waarmee de test een construct probeert te meten in voldoende mate samenhangen.

Opbouwen van de normgroep

Nieuwe tests worden, voordat deze officieel in gebruik worden genomen, bij een groot aantal personen (300) afgenomen om te worden genormeerd. Aan de hand van de daaruit voortkomende informatie construeren de testontwikkelaars van Online Talent Manager normgroepen.

Weten hoe het werkt?

ONTDEKKEN WAT ONLINE TALENT MANAGER voor jou kan BETEKENEN?

Ervaar nu ook de kracht van talentmanagement met Online Talent Manager