Online talent manager

Hoe meet je stress bij thuiswerken?

Geeft inzicht voor medewerkers en leidinggevenden.

Sinds maart 2020 werken er ongeveer 1,3 miljoen mensen meer thuis dan voor het Corona virus Nederland bereikt had. Toen was het 40% van de beroepsbevolking die bekend was met thuis werken. Nu gaat het richting de 60%. Dat betekent nogal wat. Deze thuiswerkers gaat het niet allemaal gemakkelijk af, want er zijn nogal wat veranderingen die zowel zorgen voor meer als minder stress.

De ervaren voordelen van thuiswerken* zijn:

1. Minder reistijd.
2. Meer flexibiliteit en vrijheid.
3. Meer rust en minder afleiding van collega’s.

De ervaren nadelen van thuiswerken (*uit een onderzoek onder 100 mensen) zijn:

1. Meer afleiding (kinderen, externe factoren).
2. Bijna geen sociale contacten en ook het werk zelf als druk wordt ervaren. 
3. Er is geen face to face overleg of moment van even sparren als je ergens in vast loopt.

De vraag is of iedereen wel met die veranderingen om kan gaan. Wat betekenen die veranderingen voor je mensen, je teams en voor het werk dat gedaan moet worden? Hoe blijf je de kwaliteit leveren die wordt verwacht?  Dus het werk moet kwalitatief goed blijven en mensen moeten gezien blijven worden. Ze kunnen wel aangeven dat ze druk ervaren met het werk maar je wilt ook weten op welke aspecten. Dit krijg je met een toegankelijke test al gevalideerd in beeld met de vragenlijst werkstress.

Als je focust op succes, zal stress volgen. Als je focust op excellentie zal succes volgen.
Deepak Chopra

werkstress
VragenlijstWerkstressInleiding

Vragenlijst werkstress
De werkstress heb je al in beeld met een laagdrempelige scan van circa 8 minuten. De test werkstress meet voor verschillende aspecten de mate waarin belasting wordt ervaren of stress wordt veroorzaakt. 

De onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Werktempo
  • Hoeveelheid werk
  • Geestelijke belasting
  • Afwisseling
  • Zelfstandigheid
  • Ondersteuning door collega’s en leidinggevende
  • Onduidelijkheden over het werk.

Wil je nou een dieper onderliggend vraagstuk onderzoeken dan is de Presence-Q de unieke meting die de risico’s op disbalans in beeld brengt en de kans op burn-out. Je ziet de verhouding tussen draaglast en draagkracht bij iemand en hoe zich dat verhoudt tot de huidige klachten. Deze test kan op elke gewenst moment worden ingezet om de risico’s op burn-out te meten. Bijvoorbeeld als er sprake is van een grotere complexiteit aan taken of toename van stressoren in de (werk)omgeving van de deelnemer. Risico’s worden in kaart gebracht en er worden ontwikkeldoelen vastgesteld. Eveneens kan de Presence-Q worden ingezet als meetinstrument voor de team-en organisatievraagstukken. Waar staat een team of afdeling ten opzichte van elkaar en de organisatie doelen.

Corona_Thuiswerken
Maja de Jongh
vragenlijst werkstress of Presence-Q inzetten

Wil jij weten hoe jij deze tests kunt inzetten binnen jouw organisatie?

Neem contact op met Maja de Jongh. Accountmanager.