Online talent manager

De instrumenten van Online Talent Manager dragen bij aan meer inzicht in de kwaliteiten, voorkeurstijlen en drijfveren van mensen.

Monique van Baar, oprichter Human Impuls

Effectiviteit, vitaliteit en inzetbaarheid van mensen vergroten. Dat is het doel van Human Impuls. Managers en professionals hun doelen helpen realiseren met gerichte impulsen, op individueel-, team- en organisatieniveau. Daarbij zet Human Impuls vooral ook in op het versterken van veerkracht, vitaliteit en meer plezier.

Human Impuls werkt onder andere met de methodiek van One Minute Coaching. Dit is een effectieve methode om jezelf en de ander in het moment te coachen op mindset en gedrag. Bij One Minute Coaching gaat het om het beter herkennen, erkennen en beïnvloeden van de mentale stemming van jezelf en de ander. In hun coaching en training leert Human Impuls managers, professionals en teams om hun mindset positief te beïnvloeden door complimenteren, inspireren, confronteren en provoceren. Zo blijf je uit de inhoud, kom je direct tot de kern, heb je meer regie en ben je veel effectiever.

Al meer dan vijftien jaar maakt Human Impuls gebruik van de instrumenten van Online Talent Manager.

“De instrumenten van Online Talent Manager dragen bij aan meer inzicht in de kwaliteiten, de voorkeurstijlen en de drijfveren van mensen, zodat kwaliteiten van mensen zichtbaarder worden en maximaal kunnen worden ingezet. Dit komt de persoon zelf ten goede, maar ook de samenwerking in een team en in de organisatie. Het Octogram met de acht voorkeursrollen, de aanvulling met bij voorbeeld OP5 Persoonlijkheid en Loopbaanwaarden helpt hier gericht bij en geeft zowel het individuele als het groepsgesprek een impuls. We maken daarbij gebruik van het ondersteunende materiaal van Online Talent Manager zoals de Octogrammat en de diverse talentenkaarten”.

Human Impuls ontwikkelde en voerde bij voorbeeld een ontwikkel- en opleidingsprogramma uit voor een ESFproject op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Daarbij zette zij ook de instrumenten van Online Talent Manager in. Het resultaat is dat de medewerkers zich nu veel bewuster zijn van eigen kwaliteiten en inzetbaarheid, hun eigen rol, verantwoordelijkheid en hoe zij hun persoonlijke ontwikkeling verder kunnen oppakken.

Ook is de onderlinge samenwerking verbeterd: medewerkers leren van en met elkaar, kennen hun eigen doelen en weten op welke manier die bij dragen aan de doelen van de organisatie. Dat bracht een goede flow in de organisatie. Human Impuls mag nu voor deze organisatie een vervolg verzorgen in de vorm van een breed opleidingsprogramma met diverse trainingen. Deze trainingen zijn gericht op het versterken van ieders bijdrage als het gaat om effectieve communicatie, samenwerking en beïnvloeding, maar ook individuele zaken zoals, eigen vitaliteit, eigen regie en persoonlijk leiderschap. In het programma maken zij een duidelijke koppeling met de HR-cyclus en is ook aanvullende coaching of loopbaanbegeleiding mogelijk.

Concreet levert het gebruik van de testen van Online Talent Manager het volgende op:

  • Helpt medewerkers en teams zicht te krijgen op hun voorkeuren en drijfveren.
  • Helpt medewerkers en teams om elkaar te inspireren, te voeden en te ontwikkelen.
  • Helpt de ander om te reflecteren en om taal te geven aan gedachten en voorkeuren.
  • Het open model van Quinn is goed te combineren met andere methodieken en modellen, waardoor het snel functioneel is om in te zetten.