Online talent manager

8 argumenten voor waardebepaling van assessments

Inspiratie en argumenten om assessments in te zetten in je organisatie om talent zichtbaar te maken.

Om de waarde van een assessment binnen jouw organisatie te meten beschrijven we hieronder acht KPI’s.

1.    Direct financieel rendement

Als wordt aangetoond dat hoge prestaties in een assessment goed correleren met bepaalde financiële resultaten, zal dit voor de meeste belanghebbenden een overtuigend argument zijn.

Meetbare financiële resultaten (bijvoorbeeld hogere verkopen sinds het nieuwe assessmentscentrum voor callcenters werd geïntroduceerd) zijn overtuigend. Een andere aansprekende manier is de werving en instapkosten te berekenen die in de loop van een jaar zijn bespaard door het behoud van werknemers.

2.    Verbeterde prestaties

Deze methode kijkt of een assessment nauwkeurig voorspelt hoe iemand zich zal gedragen en zijn vaardigheden in de rol zal toepassen. Dit zal met name overtuigend zijn voor HR én management. Een eenvoudige manier om dit aan te tonen is door meer te weten over de kandidaten sinds het nieuwe assessment is ingevoerd.
Manieren om dit te meten omvatten het vergelijken van het gemiddelde prestatieniveau voor en na een nieuw assessmentsproces; of door assessmentsscores te correleren met functieprestatiescores en deze te valideren. De sleutel hier is om prestatiemaatstaven vast te stellen. De ‘harde’ criteria omvatten zaken zoals productiesnelheid en promotiesnelheid. ‘Zachte criteria’ kunnen aspecten omvatten als managementgedrag of 360 graden feedbackonderzoeken.

3.    Efficiënter proces

Als een assessmentsinstrument de werving & selectie sneller laat verlopen ontstaat een meer efficiënt proces. Organisaties besteden veel tijd en geld aan dit proces. Een beter proces geeft daarnaast de organisatie een groot voordeel in de strijd om talent. Immers, wie sneller reageert maakt de kans op de beste kandidaat.

4.    Een eerlijk proces

Daarnaast toont een assessment aan dat de organisatie niet oneerlijk discrimineert op basis van factoren zoals etniciteit, geslacht of leeftijd. Door de slagingspercentages van een assessment voor verschillende groepen te bekijken en aan te tonen dat er geen significant verschil is, kan worden aangetoond dat de tool bijdraagt aan een meer divers personeelsbestand. Dat voorkomt lange discussies op basis van de persoonlijke bias van belanghebbendheid.


5.    Verbetert moraal en motivatie

Een assessment helpt mensen naar een positie in de organisatie waarin ze goed kunnen presteren. Dit spreekt zowel de kandidaat zelf als hun toekomstige collega’s aan. Dit kan worden gemeten aan de hand van de omzet; of door het vergelijken van functiebeoordeling voor de sollicitatie en tijdens de uitvoering, kan men de talenten in de rol benutten? Een medewerkers tevredenheidsonderzoek kan hier ook aan bijdragen.

6.    Stimuleert persoonlijke ontwikkeling

Assessments helpen afgestudeerden om hun prestaties te verbeteren en kunnen worden ingezet in een talentontwikkelprogramma. In de praktijk blijken assessments een grote bijdrage te leveren aan de snelheid en kwaliteit van de ontwikkeling van de high potentials in de organisatie.

7.    Helpt bij het implementeren van strategie

Assessments die (potentiële) medewerkers identificeren die kunnen helpen strategische en tactische doelstellingen te realiseren, worden door organisaties zeer op prijs gesteld. Het ontwerpen van een model die de competenties, waarden en gedragingen meten die relevant zijn om dit te bereiken, en het kiezen van geschikte strategische kwesties waarmee ze kunnen omgaan, kan helpen om deze link aan te tonen. Een bijkomend voordeel is dat het gebruik van competenties en waarden in een toegepaste selectiecontext kan helpen om ze in een organisatie in te bedden – zowel voor nieuwe medewerkers als voor degenen die het selectieproces zelf uitvoeren.

8.    Verbetert de merkidentiteit

Goed ontwikkelde assessments trekken de allerbeste mensen aan die passen bij de identiteit van het bedrijf.

Maja de Jongh
persoonlijk contact met online talent manager

Meer wat het resultaat is van assessments binnen jouw organisatie?

Neem contact op met Maja de Jongh. Accountmanager.