Online talent manager

4 redenen om nu te beginnen met 360 graden feedback

Geeft inzicht voor medewerkers en teams.

stayathome

Sinds maart 2020 wordt er veelvuldig thuis gewerkt. Dit vraagt om een nieuwe aanpak om in dialoog te zijn met elkaar en met je medewerkers. Het kan zo zijn dat bepaalde competenties en talenten heel duidelijk naar voren komen bij mensen. Aan de andere kant kunnen sommige kwaliteiten juist geheel onderbelicht blijven. Juist nu in de Corona-tijd, waarin je elkaar veel minder ziet, is het goed elkaars kwaliteiten te kennen en goed te functioneren. Naast het Octogram biedt Online Talent Manager met de 360 graden feedback een goede aanvulling om te onderzoeken waar een ieder staat.
Dit blog geeft vier redenen waarom een 360 graden feedback van
medewerkers of teams helpt om in te zien waar je nu staat en hoe je de toekomst sterker in kunt gaan.

Reden 1: Feedback geeft (h)erkenning
Het is van belang om erkenning te geven aan competenties en talenten van mensen. Ook als je elkaar minder vaak ziet door thuiswerken. Wederzijdse herkenning is een waardevolle aanvulling als mensen of teams een stap naar groei willen maken. Hoe meer respondenten er zijn voor de kandidaat hoe betrouwbaarder de resultaten. Het is een open deur maar het gebeurt nog steeds te weinig in de praktijk: als mensen ingezet worden op hun talenten werken ze namelijk effectiever, efficiënter en voelen ze zich gelukkiger in hun werk. Zo dragen ze meer bij aan een succesvolle organisatie. Daarnaast is feedback essentieel, juist om te begrijpen waarom sommige communicatiewegen of werkzaamheden niet effectief verlopen.

Reden 2: Inzicht in competentieniveaus
Je wilt het niveau of de ontwikkelbaarheid van competenties kunnen inzien. Om te weten van welke kwaliteiten de organisatie of het team gebruik kan maken. Met deze informatie kan het best functionerende team worden samengesteld. We willen allemaal wel een (voetbal) team met Messi, Maradonna, Cruyff, Pélé èn Zidane. Maar die doen het alleen goed als ze op de juiste plek staan en elkaar ook enigszins kennen. Als je Maradonna in het goal zou zetten en Messi als achterste man plaatst omdat ze nou eenmaal goed kunnen voetballen, dan sla je ook de plank mis… KEN jezelf en je mensen. 

Reden 3: Feedback geeft ruimte tot verbetering
Indien er ruimte is voor alle vormen van feedback, is er mogelijkheid tot verbetering. Samen werken naar een (gezamenlijk) doel met ieder de juiste inzet van talenten. Hoe eerder je start, hoe sneller je went aan die manier van communiceren met elkaar. Indien de feedback open of tweezijdig is kan het onderling vertrouwen groeien. Maak van tevoren afspraken en check wat iemand ervan verwacht. Het kan natuurlijk kwetsbaar voelen als jij als enige 360 graden feedback krijgt en de collega’s staan er niet voor open. Trek één lijn, maak alles bespreekbaar, ook als iemand of jijzelf het niet gelijk ziet zitten.

Reden 4: Analyse gegevens verzamelen
Het genereren van feedback informatie geeft informatie over de organisatie of medewerkers. Dit is te gebruiken voor statistieken. Waar stonden we 2 jaar geleden en waar staan we nu, waar willen we naar toe? Hoe verhouden afdelingen zich tot elkaar. Krijg direct inzicht met behulp van groepsanalyses. Je begint met een 0-meting en analyseert wat de verbetering is, onder andere door middel van regelmatige feedback. De resultaten van de inzet ervan worden meetbaar gemaakt.

Scores_360gradenfeedback

Het 360° resultaat toont de scores van een kandidaat en de scores die beoordelaars/respondenten geven over deze kandidaat. Dit maakt overeenkomsten en verschillen tussen de zelfbeoordeling van de kandidaat en die van mensen in de omgeving zichtbaar. Deze resultaten zijn zowel anoniem als met de namen van de beoordelaars te genereren. 

360 graden feedback kan ingezet worden bij:
            Competenties
            Het Octogram
            Communicatiestijlen én
            Management gedrag

We all need people who wil give us feedback. That's how we improve.
Bill Gates

octogram_zonder

Voor professionele (team)ontwikkel- en begeleidingstrajecten wil je behalve de meting van de kandidaat zelf vaak meer weten over die persoon. Het is namelijk ook belangrijk inzicht te hebben in hoe talenten van iemand door de werkomgeving worden ervaren. Vanuit verschillende invalshoeken is dit inzichtelijk te krijgen.

Online Talent Manager heeft 360 graden feedback op diverse werkgebieden ontwikkeld, allen te herleiden naar het managementmodel van Robert Quinn. 

TEAMOPTIMALISATIE
Met het Octogram werk- en leiderschapsstijlen test. Het Octogram is gebaseerd op het managementmodel van R. Quinn en elk van de 4 kwadranten is opgedeeld in twee stijlen of rollen waarbij de tegenover elkaar liggende stijlen elkaars tegenpool zijn. Elke stijl heeft zijn eigen kenmerken.

MANAGEMENTKWALITEITEN
Met de test Managementgedrag: brengt het gedrag van de manager (vier managementstijlen) in kaart.
Het gaat daarbij om het gedrag dat de manager over het algemeen vertoont en de manager typeert.

TEAMS & MANAGEMENT Communicatiestijlen brengt in kaart hoe je denkt dat anderen je manier van communiceren ervaren. Het gaat hierbij niet alleen om je verbale stijl van communiceren maar ook om non-verbaal gedrag. Hoe je op anderen overkomt, welke indruk je maakt, kan per situatie en per persoon verschillen. 

ONTWIKKEL & AMBITIE TRAJECT
Met het Competentieprofiel creëer je een eigen competentietest op basis van de gevraagde competenties in een rol of functie. Deze test wordt eveneens 360 graden afgenomen.

Maja de Jongh
360 graden feedback

Wil jij weten hoe jij feedback kunt inzetten binnen jouw organisatie?

Neem contact op met Maja de Jongh. Accountmanager.