Persoonlijkheid in de sport

woensdag, 20 januari 2016 door

Michèl van der Feen zette het Octogram Talentenprofiel in voor een team jonge volleybalsters. In dit artikel deelt hij zijn ervaring. Verschillen die het verschil maken Met een groep van 11 talentvolle jonge volleybalsters, met een gemiddelde leeftijd van 15,5 jaar, meedraaien op regio-divisie niveau, tegen tegenstanders die de pubertijd inmiddels ruim achter zich gelaten hebben.

Competentiemanagement heeft bij werknemers sterk aan populariteit ingeboet. Ooit in het leven geroepen om talent binnen bedrijven in kaart te brengen, is het competentiemanagement van tegenwoordig bijna een middel om werknemers te beoordelen op wat ze NIET goed doen. En daarmee schiet het zijn doel voorbij. Hoe zet je als HR-functionaris in je bedrijf competentiemanagement

stappenplan talent management

In een eerder blog over talentmanagement brak ik al een lans voor een goed talentontwikkelingsprogramma bij bedrijven. In dat artikel beloofde ik terug te komen op het tienstappenplan voor talent management. Hierbij los ik die belofte in. Met het tienstappenplan voor talent management investeer je in een gedegen planning, en zal het proces naar succesvol talentmanagement soepeler

Wat is talent management?

donderdag, 05 februari 2015 door
talent mangement

Talent management is een term die de laatste jaren steeds vaker opduikt in het HR vakgebied. Maar wat is talent management eigenlijk en hoe zet je het in? Wat is talent? Als we het over talent hebben denken we doorgaans aan hoog potentieel; sporters, muzikanten en artiesten aan, of op weg naar, de top. Talent

Bedrijven roepen al jaren dat ze willen investeren in mensen, maar in de praktijk blijkt daar maar weinig van terecht te komen. Talentmanagement is voor werknemers belangrijk, zeker in het veranderende veld waarin tijdelijke contracten eerder regel dan uitzondering zijn. Maar ook de werkgever is erbij gebaat om gemotiveerde en goed ontwikkelde medewerkers in huis

Hoe is het mogelijk dat 40% van de werknemers ontevreden is met zijn loopbaan, maar toch niet in beweging komt? Veel organisaties worstelen met het ‘in beweging krijgen’ van hun medewerkers. In de literatuur vond ik daar verschillende oorzaken voor, die hun basis vinden in onze persoonlijkheid, waarden of overtuigingen. Ook worden we beïnvloed door

Getagged onder: ,

Een nachtmerrie voor iedere manager: je hebt iemand aangenomen die beschikte over de perfecte getuigschriften, zijn cv was om je vingers bij af te likken en de gesprekken lieten er geen twijfel over bestaan dat je te maken had met een zeer talentvolle kandidaat. Nu zit zijn proeftijd er op en lijkt er van dat

TOP UA-5032495-8