We leven in een individualistische samenleving. Toch ervaren steeds meer mensen enorme druk van allerlei kanten om aan bepaalde verwachtingen te voldoen. Soms zelfs zo erg dat burn-out, overspannenheid of een depressie het gevolg zijn. Het activeren van jouw ‘interne leider’ kan je helpen meer balans in je leven te krijgen, structuur aan te brengen

TOP UA-5032495-8