Bij functies op midden- en topniveau wordt er steeds meer waarde gehecht aan assessments. Omdat onze psychologische tests vaak een belangrijk onderdeel zijn van deze assessments, krijgen we met regelmaat de vraag  hoe betrouwbaar onze instrumenten zijn. Natuurlijk zijn onze tests betrouwbaar, anders zouden we geen bestaansrecht hebben in dit veld.  Maar minstens zo belangrijk:

Getagged onder: ,

Soms is er wat nadere toelichting nodig, maar meeste kandidaten herkennen zich in hun testresultaten. Af en toe komt het echter voor dat iemand aangeeft dat de testresultaten naar zijn of haar mening de plank gedeeltelijk of zelfs volledig misslaan. Wat kan er de oorzaak van zijn dat mensen zich niet herkennen in hun testresultaten?

Een psychologische test ontwikkelen

woensdag, 08 april 2015 door
Psychologische test ontwikkelen

Steeds meer mensen en bedrijven willen een eigen psychologische test ontwikkelen. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Vaak is het beter om bestaande psychologische tests te gebruiken omdat hierbij al veel onderzoek is gedaan naar de validiteit en betrouwbaarheid. Online Talent Manager houdt zich al jaren bezig met het ontwikkelen van psychologische tests. En

psychologische test van vroeger

De gangbare term voor het testen van mensen op verschillende gebieden, waarin je onder andere vaardigheden en persoonlijke eigenschappen meet, is assessment. De vroegere benaming hiervoor was ‘psychologische test’. Tegenwoordig wordt met de term psychologische test verwezen naar het instrument waarmee een vaardigheid of eigenschap wordt gemeten, en is het slechts een onderdeel van een

betrouwbaarheid selectie-interview

In een eerder blogartikel gaf ik je een checklist voor een goed assessment, waarin mijns inziens het interview niet mag ontbreken. Bij functies waarvoor geen assessment wordt ingezet is het interview de belangrijkste factor in het besluit of iemand geselecteerd wordt. Essentieel dus om ervoor te zorgen dat het interview een objectief beeld van de

COTAN

maandag, 05 mei 2014 door
psychologische test cotan

Bedrijven vragen in toenemende mate om een COTAN-beoordeling. De COTAN is de Commissie Testaangelegenheden Nederland van het NIP (Nederlands instituut van Psychologen). Maar wat houdt een COTAN-beoordeling nu eigenlijk in? Wat doet de COTAN? De COTAN bevordert de kwaliteit van tests en testgebruik in Nederland. Verder informeert de COTAN testgebruikers over de stand van zaken

Getagged onder: , ,

Wat zijn staninescores?

maandag, 28 april 2014 door
Staninescore

Met een psychologische test doe je een uitspraak over psychologische eigenschappen van een kandidaat ten opzichte van andere mensen. Online Talent Manager maakt hiervoor gebruik van de stanineschaal. Dit is een manier om scores te vergelijken die ook voor veel andere doelen wordt gebruikt. Bekijk de video of lees deze blog om meer te weten

Getagged onder:

Kwaliteit van psychologische tests

donderdag, 06 maart 2014 door

Omdat de kwaliteit van een psychologische test met het blote oog vaak moeilijk te bepalen is, zetten we een paar eigenschappen van een goede test voor je op een rijtje. Ga je werken met psychologische tests laat je dan altijd informeren over de volgende punten: Theoretisch model van een psychologische test Psychologische tests moeten gebaseerd

Getagged onder: , ,

Wat meet een psychologische test eigenlijk? En wat is het verschil met het vanuit ervaring beoordelen van gedrag en vaardigheden? Het doel van een psychologische test is het meten van een kenmerk of eigenschap van iemand. Bijvoorbeeld iemand zijn verbale vaardigheid of de mate van extraversie. Net zoiets als iemands lengte of gewicht maar dan

TOP UA-5032495-8