Wil je loopbaanwaarden in kaart brengen?

Loopbaanwaarden

meting_langWat meet de loopbaanwaarden test?


Deze drijfverentest geeft inzicht in welke waarden iemand belangrijk vindt in zijn/haar werk. De test geeft voor 17 loopbaanwaarden aan in welke mate deze belangrijk zijn voor de motivatie in het werk:

Authenticiteit –Autonomie –Balans Werk-privé – Collegialiteit – Competitie – Creativiteit – Financieel motief – Maatschappelijk nut – Management – Ondernemerschap –Prestatiemotivatie – Prestige – Relatie met leidinggevende –Rijke leeromgeving – Specialisatie – Variatie – Zekerheid.

 

doelgroepDoelgroep

Mbo-niveau of hoger. De test is minder geschikt voor kandidaten zonder werkervaring omdat zij vaak nog niet weten waar zij hun werkmotivatie vandaan halen.

 

 

 

inzetten

Waarvoor kun je deze motivatietest inzetten?

De loopbaanwaardentest zet je in om te achterhalen wat iemand drijft of motiveert in het werk

   • Selectie: sluiten de loopbaanwaarden aan op wat de organisatie/de functie te bieden heeft?
   • Ontwikkeling: in kaart brengen wat iemand belangrijk vindt en of hij of zij dit vindt in de huidige functie.
   • Handvat voor het selecteren van een toekomstige organisatie en/of functie op basis van loopbaanwaarden.
   • Op organisatieniveau bekijken wat de belangrijkste loopbaanwaarden van medewerkers zijn (groepsrapport) en hierop inspelen voor goed werkgeverschap.

 

 

overigeOverige kenmerken van deze drijfverentest

 • Geen tijdslimiet, gemiddelde afnametijd 22 minuten
 • 178 opgaven
 • Likert-schaal
 • Staninescores
 • Grafische weergave in model van Quinn
 • Onderliggend theoretisch model: o.a. Schein, Evers en Schwartz

 

 

rapportVoorbeeldrapport van de loopbaanwaardentest

Download hier een voorbeeldrapport.

 

 

 

voorbeeldvraagVoorbeeldvraag uit de drijfveren test

test loopbaanwaarden prestatie motivatie test

TOP UA-5032495-8