NMVT

metingWat meet deze numeriek test?

De NMVT meet het vermogen tot numeriek analytisch en logisch redeneren in combinatie met de vaardigheid om met getallen om te gaan. De test bestaat uit numerieke redeneersommen, rekenopgaven, getalreeksen en getalsverhoudingen.

 

 

doelgroepDoelgroep NMVT

Hbo-niveau of hoger

 

 

 

inzettenWaarvoor kun je deze numerieke capaciteitentest inzetten?

  • Vaststellen algemeen werk- en denkniveau (dan in combinatie met de tests Figuren en Begripsrelaties)
  • Vaststellen van het theoretisch leervermogen en voorspellen van school- en studieresultaten in de exacte richting (indicatie passend hbo/wo niveau)
  • Selectie voor commerciële, technische en administratieve functies.
  • Ontwikkelingsvraagstukken gerelateerd aan opleiding en/of commerciële, technische en administratief gerelateerde sectoren.

 

 

 

overigeOverige kenmerken van de numerieke vaardigheidstest

  • Tijdslimiet: 35 minuten
  • 38 opgaven
  • Staninescores
  • Een alternatief op lbo en mbo-niveau is de test Redactiesommen.

 

 

 

voorbeeldvraagVoorbeeldvraag van deze numerieke vaardigheidstest

Numerieke intelligentietest

TOP UA-5032495-8