Begrippen

meting_langWat meet de verbale vaardigheidstest?

Begrippen is een analogietest en meet specifiek het vermogen om relaties te zien tussen begrippen. Tests van dit type kunnen aangeven hoe het gesteld is met het vermogen om informatie uit boeken of brochures te begrijpen en daarin de hoofd- en bijzaken te onderscheiden. De test doet een beroep op:

 • Algemeen werk- en denkniveau
 • Analytisch denken
 • Abstract/conceptueel denken
  • (Logisch denken)

 

doelgroepDoelgroep van de test Begrippen

Lbo en (v)mbo-niveau

 

 

 

inzettenWaarvoor kun je deze test inzetten?

 • Vaststellen algemeen werk- en denkniveau, dan in combinatie met de basistests Draaien (lbo/mbo) en Redactiesommen
 • Vaststellen theoretisch leervermogen en voorspellen school- en studieresultaten (indicatie passend (v)mbo niveau)
 • Selectie voor een functie die een sterk beroep doet op verbale aspecten (bijvoorbeeld sociaal/medisch, media/communicatie, lesgeven)
 • Ontwikkelingsvraagstukken gerelateerd aan opleiding en/of verbaal gerelateerde sectoren

 

 

 

overigeOverige kenmerken van de test voor verbale intelligentie

 • Tijdslimiet: 6 minuten
 • 40 opgaven
 • Staninescores
 • Op hbo en wo-niveau is de test Begripsrelaties een goed alternatief om de verbale vaardigheden in kaart te brengen.

 

 

 

voorbeeldvraagVoorbeeldvraag van de Begrippentest

verbale vaardigheden

TOP UA-5032495-8