We leven in een individualistische samenleving. Toch ervaren steeds meer mensen enorme druk van allerlei kanten om aan bepaalde verwachtingen te voldoen. Soms zelfs zo erg dat burn-out, overspannenheid of een depressie het gevolg zijn. Het activeren van jouw ‘interne leider’ kan je helpen meer balans in je leven te krijgen, structuur aan te brengen

persoonlijkheid chirurg

Risico nemen is een van de eigenschappen die hoort bij de Pionier (Octogram). Elke operatie brengt een risico met zich mee. Betekent dit dat de werkstijlen of de persoonlijkheid van de chirurg van invloed zijn op de mate van risico dat hij of zij zou nemen bij een operatie? Teun Teunis, MD, research fellow verbonden

Getagged onder: ,

Competentiemanagement heeft bij werknemers sterk aan populariteit ingeboet. Ooit in het leven geroepen om talent binnen bedrijven in kaart te brengen, is het competentiemanagement van tegenwoordig bijna een middel om werknemers te beoordelen op wat ze NIET goed doen. En daarmee schiet het zijn doel voorbij. Hoe zet je als HR-functionaris in je bedrijf competentiemanagement

Een psychologische test ontwikkelen

woensdag, 08 april 2015 door
Psychologische test ontwikkelen

Steeds meer mensen en bedrijven willen een eigen psychologische test ontwikkelen. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Vaak is het beter om bestaande psychologische tests te gebruiken omdat hierbij al veel onderzoek is gedaan naar de validiteit en betrouwbaarheid. Online Talent Manager houdt zich al jaren bezig met het ontwikkelen van psychologische tests. En

Leiderschap testen

Zelfstandig HR-consultants hebben vaak moeite om voldoende werk binnen te halen. Komt dat doordat ze geen geboren ondernemers zijn en geen passie voor sales hebben? Of zijn ze gewoon te specialistisch en het liefst bezig met de inhoud? Ben jij een zelfstandig HR-consultant en heb je moeite om voldoende werk binnen te halen? Neem jij

  45-plussers lijken de paria’s van de arbeidsmarkt. Ik wijdde er al eerder een blog aan.  Hierin werd het probleem (en de oplossing!) vooral vanuit de hoek van de werkgevers benaderd, die hun denkbeelden over minder flexibiliteit van oudere werknemers moeten laten varen. In dit blog wil ik juist ingaan op de actieve rol die

Getagged onder: , , ,
Octogram analyticus versus strateeg

Het Octogram is de basistest van Online Talent Manager. Het brengt de voorkeur voor verschillende werk- en leiderschapsstijlen van een kandidaat in kaart.  De verschillen tussen de 8 stijlen in het Octogram zijn over het algemeen vrij duidelijk. Maar soms is het wat lastiger om je vinger op de verschillen te leggen. Een voorbeeld hiervan is

Getagged onder: ,
Kosten selectiefout

Vooral bij belangrijke functies adviseren wij organisaties om een extern bureau een volledig assessment af te laten nemen in het selectieproces. Er zijn verschillende redenen en voordelen van het inzetten van een assessment in het selectietraject.  Redenen assessment bij selectie Voorkomen van selectiefouten 50% van de mensen maakt zijn cv (iets) mooier dan dat de

psychologische test van vroeger

De gangbare term voor het testen van mensen op verschillende gebieden, waarin je onder andere vaardigheden en persoonlijke eigenschappen meet, is assessment. De vroegere benaming hiervoor was ‘psychologische test’. Tegenwoordig wordt met de term psychologische test verwezen naar het instrument waarmee een vaardigheid of eigenschap wordt gemeten, en is het slechts een onderdeel van een

stappenplan talent management

In een eerder blog over talentmanagement brak ik al een lans voor een goed talentontwikkelingsprogramma bij bedrijven. In dat artikel beloofde ik terug te komen op het tienstappenplan voor talent management. Hierbij los ik die belofte in. Met het tienstappenplan voor talent management investeer je in een gedegen planning, en zal het proces naar succesvol talentmanagement soepeler

TOP UA-5032495-8